United Kingdom Flag
601 278 353 biuro@fgs.pl
FOX GRAPHIC STUDIO

Polityka prywatności

Podczas przeglądania naszej strony internetowej, rozmowy telefonicznej z nami, kontaktu mailowego oraz wypełniając formularz kontaktowy czy newsletter, powierzasz nam przetwarzanie swoich danych osobowych. Poniżej zawarliśmy informacje na ten temat.


1.
Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: Fox Graphic Studio Marek Lisowski NIP: ... W razie pytań i wniosków dotyczących Twoich danych, możesz napisać na e-mail: biuro@fgs.pl lub listownie na adres firmy. Administrator zapewnia ochronę powierzanych mu danych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


2.
Przetwarzane dane

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres zamieszkania / prowadzenia działalności
 • Nazwa firmy
 • Adres poczty elektronicznej
 • Nr telefonu kontaktowego
 • NIP
 • REGON
 • KRS
 • Nr dowodu / paszportu (w przypadku potrzeby weryfikacji odbiorcy towaru)

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę:

 • Adres IP komputera i serwera
 • Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
 • Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
 • Czas nadejścia zapytania
 • Pierwszy wiersz żądania HTTP
 • Kod odpowiedzi HTTP
 • Liczbę wysłanych przez serwer bajtów
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik
 • Informacje o przeglądarce użytkownika
 • Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

3.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przekazane przez Ciebie dane osobowe, przetwarzane są w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej finalizacją oraz celach statystycznych i marketingowych, jak również dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym organów publicznych.


4.
Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do zawarcia umowy.


5.
Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres do 10 lat od dnia realizacji umowy lub do czasu złożenia żądania ograniczenia ich przetwarzania, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.


6.
Odbiorcy danych osobowych

Firmami przetwarzającymi Twoje dane osobowe mogą być Google LLC, serwerownia, biuro rachunkowe oraz firmy świadczące usługi: transportowe, komputerowe, finansowe i prawne na rzecz administratora danych.

W przypadku zlecenia przez Administratora podmiotom zewnętrznym świadczenia usług, Fox Graphic Studio Marek Lisowski wymaga zapewnienia zgodności działania tych podmiotów z wysokimi standardami ochrony danych osobowych.


7.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

8.
Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, jednak nie ma to wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej cofnięciem.


9.
Skarga do organu nadzorczego

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


10.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Zbierane przez nas dane statystyczne znajdują się na serwerach Google LLC, które mieszczą się na terenie Stanów Zjednoczonych. Firma ta przystąpiła do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.


11.
Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej wersji na stronie http://www.fgs.pl/privacypolicy.html.

Polityka plików cookies

 1. Administrator wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczka).
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu oraz unikalny numer. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 3. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Mechanizm cookies odpowiada za:
  • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie Twojej sesji, dzięki czemu nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
  • dostosowanie zawartości stron internetowych Administratora do Twoich preferencji oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb.
 5. W ramach korzystania z tej strony internetowej, możemy stosować dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Administratora.
 6. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  • „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług udostępnionych przez Administratora np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony http://www.fgs.pl/ oraz niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania).
  • „Techniczne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę odwiedzającą ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba zalogowana na stronie, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „Analityczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Administratora.
  • „Marketingowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobom odwiedzającym stronę http://www.fgs.pl/
  • treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Copyright 1998-2019 Fox Graphic Studio